cins

cins
1.
is. <ər.>
1. Orqanizmin doğub-törəmə prosesilə bilavasitə və ya bilvasitə bağlı olan və orqanizmlərin çoxunda kişi, ya qadın fərdlərini ayırd etməyə imkan verən əlamətlərin məcmusu, habelə canlı vücudların iki kateqoriyasından (kişi və qadın, erkək və dişi) biri. Kişi cinsi. Qadın cinsi. // Müəyyən cinsə mənsubiyyət; qadın, ya kişi, erkək, ya kişi. Cins cinsini həmişə cəlb eylər; Yoxdu bu işdə söhbəti digər. S. Ə. Ş..
2. Nəslən keçən müəyyən əlamət və xüsusiyyətlərə malik ev heyvanları və ya başqa heyvanlar qrupu. Qarabağ cinsindən olan at. İt cinsi. Seleksiya nəticəsində yeni qoyun cinsləri almaq. // sif. mənasında. Yaxşı cinsdən olan, əsilli. – Cins madyan balanı döşündə saxlar. (Ata. sözü). <Həsən xan Alıya:> Eşitmişəm, sənin yaxşı cins atların var. «Koroğlu».
3. Soy, nəsil, mənşə, əsil-nəsəb. Bəşər cinsi – insan, adam. <Dərviş:> İns və cinsdən ayrı düşüb, heyvanlara qarışmaqdan qayət usanmışdım. A. D.. <Hacı Rəsul:> Belə də səs, belə də məlahət olarmı! Düşünürsən ki, bəşər cinsi deyil, nədi, özü də kəndistan yerində. M. C..
4. Növ, çeşid. Ənva cins və nəslə mənsub qədəhlər qalxdı, araq boğazları qıcıqlayaraq keçib getdi. Ç..
2.
is. <ing.> Pambıqdan toxunan qalın və davamlı parça növü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cins — is., Ar. cins 1) Tür, çeşit Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir. 2) Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var. H. Taner 3) Soy, kök, asıl Ben bir Türküm, dinim, cinsim… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cins cins — sf. 1) Çeşitli, çeşit çeşit Önümde billur kâselerde çiçek gibi elvan elvan, cins cins şekerler... R. H. Karay 2) zf. Türlerine göre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CINS Number — An acronym standing for the CUSIP International Numbering System, which provides identification of international securities. The CINS numbering system is an extension of the CUSIP numbering system and follows a 9 character format similar to CUSIP …   Investment dictionary

  • CİNS-İ LATİF — Lâtif ve hoş cins, nev. İnsanlar nev inde kadın …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CINS — CUSIP International Numbering System (Business » General) * Circle Income Shares, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • CINS — abbr. Composites Institute …   Dictionary of abbreviations

  • cins — (A.) [ ﺲﻨﺝ ] 1. tür. 2. soy …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • cins — ə. kişi və ya qadın; erkək və ya dişi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CİNS — Nevi . Boy, soy, kavim, kabile. Aynı çeşitten olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cins cibilliyet — is. 1) Nitelik 2) Asıl, soy sop …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”